12 Δεκ 2013

Η Χάρις τα έργα και ο Λούθηρος


Ο Λούθηρος ανακοινώνει τις θέσεις του

Εφεσίους 2: 8 «τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι διὰ πίστεως καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, θεοῦ τὸ δῶρον 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς προητοίμασεν ὁ θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν.»

Η Χάρις σώζει. Τα έργα από μόνα τους δεν σώζουν.

Το μέσον της κατά χάριν σωτηρίας είναι η πίστη. (δια της πίστεως. Η λέξη δια δηλώνει το μέσον)... αν ο ΑΠ. Παύλος ήθελε να αντιπαραβάλλει  την πίστη και τα έργα, θα έλεγε ουχί ΔΙΑ ΤΩΝ έργων. Λέει όμως ουχί ΕΞ έργων. Όπως λέει και στο εδάφιο 8 «καὶ τοῦτο (η σωτηρία δια της Χάριτος) οὐκ ΈΞ ὑμῶν» άλλη μία απόδειξη ότι τα έργα και οι ανθρώπινες προσπάθειες αντιπαραβάλλονται με τη Χάρη. Αν αναφερόταν στην πίστη θα έλεγε και ΤΟΥΤΗ ούκ εξ ημών. Αντιπαραβάλλει δηλαδή τα έργα με τη Χάρη και όχι με την πίστη.

Γι αυτό είχε πρόβλημα ο Λούθηρος με τον Απ. Ιάκωβο,o όποιος γράφει «δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου» σε τέτοιο σημείο μάλιστα που ήθελε να αφαιρέσει την επιστολή του από την Αγία Γραφή! . Αποστολικότερος των Αποστόλων ο Λούθηρος λοιπόν!

Με άλλα λόγια η έκφραση η πίστη σώζει είναι ανακριβής γιατί εστιάζει στο μέσον και όχι στον πάροχο της σωτηρίας που είναι η Χάρις του Αγίου Πνεύματος. Ο απόστολος Παύλος μας λέει τα ίδια με τον Ιάκωβο στο εδάφιο 10 ότι τα αγαθά έργα είναι παροχή του θεού και απόδειξη ότι κινούμαστε εν Αυτώ.

Ας δούμε τι έλεγε ο Ιησούς για τον εαυτό του, σε σχέση με τα έργα στο κατά Ιωάννη 10: 23 «και περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶντος. 24 ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ· ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὲ ἡμῖν παρρησίᾳ. 25 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· εἶπον ὑμῖν, καὶ οὐ πιστεύετε· τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ· 26 ἀλλ' ὑμεῖς οὐ πιστεύετε· οὐ γάρ ἐστε ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν, καθὼς εἶπον ὑμῖν.»

Αν λοιπόν τα έργα του Ιησού μαρτυρούν ότι είναι Υιός του Θεού, γιατί να μην ισχύει το ίδιο και για μας; γιατί να μην μπορούμε να πούμε και εμείς ότι τα έργα μας μαρτυρούν για μας ότι είμαστε παιδιά του Θεού;

Επίσης ακόμα πιο βαθιά πηγαίνει η ορθόδοξη διδασκαλία. Διδάσκει στον άνθρωπο την ταπείνωση, ίδιον όλων των Αγίων. Η ταπείνωση είναι τόσο σημαντική όσο και η σωτηρία. Και αυτό γιατί ο Θεός δεν μπορεί να σώσει κάποιον στον οποίον αντιτάσσεται. Ο Θεός αντιτάσσεται στους περήφανους εις δε τους ταπεινούς δίδει Χάρη. Αυτή τη Χάρη βάσει της οποίας είμαστε σεσωσμένοι.  Η πίστη μπορεί να θεραπεύει, όπως το είπε ο Ιησούς σε πολλούς. «η πίστη σου σε έσωσε», αλλά στη σωτηρία η πίστη συμμετέχει πολύ λιγότερο από την ταπείνωση.

Γι αυτό όπου οι προτεστάντες λένε πίστη, οι ορθόδοξοι λένε ταπείνωση.

Σ.Μ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου