3 Μαΐ 2013

«Ώσπερ Πελεκάν τετρωμένος την πλευράν Σου, Λόγε, Σους θανόντας παίδας εζώωσας, Επιστάξας ζωτικούς αυτοίς κρουνούς».


Όπως ο πελεκάνος αυτοτραυματίζεται και με το αίμα του τρέφει τα παιδιά του, έτσι και ο Λόγος θυσιάστηκε και μας προσφέρεται σε κάθε Θεία Λειτουργία κάνοντάς μας κοινωνούς θείας φύσεως, β Πέτρου 1,4

..επίσης αν τσιμπήσει φίδι τα μικρά πελεκανάκια τότε κυρίως αυτοτραυματίζεται ο πελεκάνος και με το αίμα του θεραπεύει τα μικρά..

αντίστοιχη είναι και η πραγματικότητα στην Εκκλησία, όπου εμείς τα μέλη της
κουβαλάμε τα πάθη και τις αδυναμίες μας και ο Χριστός μας γιατρεύει προσφέροντάς μας το Σώμα και το Αίμα Του.

Γη και Σποδος απο το fb

1 σχόλιο: