24 Ιουν 2011

Προσευχή για μένα!


Άγ.Αμβρόσιος Μεδιολάνων

Ἔλα, Κύριε Ίησοῦ, ζήτησε τό ἑνα, τό χαμένο. Ἔλα σέ μένα, πού μέ παραμονεύουν οἱ λύκοι.Ἔλα σέ μένα τόν διωγμένο ἀπ΄τόν Παράδεισο. Ἔλα νά μέ βρεῖς, πού σέ ἀναζητῶ, καί ζήτησέ με, δέξου με καί πάρε με κοντά Σου. Βάλε με πάνω στόν ὦμο σου. Ἑνα φορτίο εὐσπλαχνίας δέν εἶναι γιά Σένα βάρος.
Ἑλα, λοιπόν, Κύριε, ἑλα νά ἀναζητήσεις Σύ τό πρόβατό σου. Σύ ὁἴδιος. Φέρε με κοντά στό Σταυρό, πού εἶναι σωτηρία για τους πλανεμένους, άνάπαυση για τους κουρασμένους, ζωή για τους νεκρούς. Ἑλα, και θα ἔρθει ἡ σωτηρία στη γῆ και ἡ χαρά στον οὐρανό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου