31 Οκτ 2013

Ποιά είναι η αλήθεια για την αρπαγή;

anakalypsi.blogspot.gr Ποιά είναι η αλήθεια για την αρπαγή;

Πολύς θόρυβος γίνεται στις μέρες μας γύρω από την λεγόμενη Αρπαγή της Εκκλησίας. Η διδασκαλία που κυριαρχεί σήμερα στον Προτεσταντισμό (Ευαγγελικές και Πεντηκοστιανές Εκκλησίες) είναι ότι οι αληθινοί πιστοί θα αρπαγούν και θα πάνε στον ουρανό, ΠΡΙΝ την εμφάνιση του Αντίχριστου και ΠΡΙΝ το ξέσπασμα της Μεγάλης Θλίψης πάνω στους κατοίκους της Γης, και ΠΡΙΝ την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.

Γι' αυτή την «Αρπαγή», βιβλία γράφονται, κηρύγματα γίνονται, βιντεοταινίες γυρίζονται. Να τι λένε οι ίδιοι: «Αυτό το γεγονός που είναι γνωστό σαν «Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» είναι ένα γεγονός τελείως διαφορετικό από την ένδοξη επιστροφή του Ιησού. Η έλευση του Ιησού για να παραλάβει την Εκκλησία Του θα είναι αόρατη, θα έρθει να συναντήσει τους αγίους Του στον αέρα, ενώ κατά τη δεύτερη έλευσή Του 'θέλει ιδεί Αυτόν ΠΑΣ οφθαλμός» (Αποκ. α 7), θα είναι ορατή σε όλο το πρόσωπο της Γης και θα έρθει μαζί με τους αγγέλους Του και τους αγίους Του, που θα τους έχει ήδη παραλάβει, για να κάνει κρίση επάνω στον κόσμο. 

Τα δύο αυτά γεγονότα απέχουν μεταξύ τους 7 χρόνια. Είναι τα χρόνια που η ανθρωπότητα θα περάσει τις τραγικότερες στιγμές της ιστορίας της κάτω από τη διακυβέρνηση του παγκόσμιου Δικτάτορα. Η έλευση του Ιησού Χριστού για να παραλάβει τούς αγίους Του θα είναι πριν τη περίοδο της μεγάλης θλίψης, ενώ η δεύτερη ένδοξη έλευσή Του μαζί με τις ουράνιες στρατιές (βλ. Αποκ. ΙΘ΄) θα είναι στο τέλος της μεγάλης θλίψης...» (ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ - Αλκ.Τζελέπη, σελ. 240-241, οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας). 

Γι' αυτό υπόσχονται: «Εάν ακολουθήσεις τον Ι. Χριστό, γνώριζε πως δεν θα περάσεις μέσα από τη 'Μεγάλη Θλίψη' της διακυβέρνησης της Γης από τον Αντίχριστο, γιατί ο Ιησούς θα έρθει, και θα παραλάβει μαζί Του όλους τους γνήσιους πιστούς» (φυλλάδιο «ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΗΜΕΡΑ- Αντίχριστος & 666»). Όμως, άραγε η Αγία Γραφή υποστηρίζει αυτές τις δοξασίες; Αν αγαπάμε την αλήθεια, τίποτε δεν έχουμε να φοβηθούμε από αυτή την έρευνα. Αν θέλουμε να ευαρεστούμε τον Θεό, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ακολουθούμε την αληθινή βιβλική διδασκαλία, κι όχι ετεροδιδασκαλίες ή πλάνες.

Η Αρπαγή είναι ξεχωριστό γεγονός από την Δευτέρα Παρουσία;

Οι οπαδοί της 'Αρπαγής προ της Μεγάλης Θλίψης» υποστηρίζουν ότι η Αρπαγή και η Δευτέρα Παρουσία είναι δύο εντελώς διαφορετικά γεγονότα, που μάλιστα απέχουν 3 1/2 ή 7 χρόνια το ένα από το άλλο. Ας δούμε την βιβλική περικοπή που επικαλούνται: "Με βάση τη διδασκαλία του Κυρίου σας λέμε τούτο: Εμείς που θα είμαστε ακόμη στη ζωή κατά την παρουσία του Κυρίου, δε θα προηγηθούμε στη συνάντηση με τον Ιησού από κείνους που θα έχουν πεθάνει. Γιατί, ο ίδιος ο Κύριος με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού θα κατεβεί από τον ουρανό και αυτοί που πέθαναν πιστοί στον Χριστό θ' αναστηθούν πρώτοι. Έπειτα, εμάς που θα είμαστε ακόμη στη ζωή, θα μας αρπάξουν σύννεφα μαζί μ' εκείνους, για να προϋπαντήσουμε τον Κύριο στον αέρα κατά τον ερχομό του. Κι έτσι θα είμαστε για πάντα μαζί με τον Κύριο» (Α' Θεσσαλ. 4:15-17, Νέα Μετάφραση Βίβλου Βιβλικής Εταιρίας στη Δημοτική -ΝΜΒ). 

Εδώ βλέπουμε ότι η 'αρπαγή»γίνεται 'κατά την παρουσία του Κυρίου' (εδ. 15), κι όχι νωρίτερα! Αυτό είναι ένα σημείο που το παραβλέπουν όλοι οι κήρυκες της αρπαγής προ της Μεγ.Θλίψης! Η αρπαγή των χριστιανών, θα γίνει 'κατά την παρουσία του Κυρίου', κι όχι 3 1/2 ή 7 χρόνια πιο πριν. Επίσης η ανάσταση των πιστών, -η οποία προηγείται της αρπαγής των ζώντων- γίνεται κι αυτή κατά την Δευτέρα Παρουσία: "Πρώτος αναστήθηκε ο Χριστός, έπειτα θ' αναστηθούν όσοι είναι δικοί του, την ημέρα της παρουσίας του» (Α' Κορ. 15:23, ΝΜΒ). Οπότε αφού και η ανάσταση των πιστών γίνεται κατά την Β' Παρουσία, όσοι διδάσκουν ότι δήθεν η αρπαγή γίνεται νωρίτερα, διδάσκουν αντίθετα με την Αγία Γραφή που ισχυρίζονται ότι ακολουθούν! 

Συνεπώς η αρπαγή της Εκκλησίας δεν είναι διαφορετικό γεγονός από την Β' Παρουσία του Χριστού, αλλά ένα και το αυτό. Ένας άλλος λόγος που το επιβεβαιώνει αυτό, είναι ο αριθμός των ελεύσεων του Χριστού. Αν οι διδάσκαλοι της 'αρπαγής προ της Μ.Θλίψης» είχαν δίκαιο, τότε θα είχαμε Δευτέρα και Τρίτη Έλευση του Χριστού: μία έλευση για την Αρπαγή, και μία για την Κρίση. 

Όμως, η Αγία Γραφή διδάσκει σαφώς, ότι η παρουσία του Κυρίου που αναμένουμε είναι μόνο ΜΙΑ:
 • Ώσπερ γαρ η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτως έσται και η παρουσία του υιού του ανθρώπου (Ματθ. κδ 27, κείμενο).
 • Ώσπερ δε αι ημέραι του Νώε, ούτως έσται και η παρουσία του υιού του ανθρώπου (Ματθ. κδ 37).
 • Τις γαρ ημών ελπίς ή χαρά ή στέφανος καυχήσεως ή ουχί και υμείς έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν τη αυτού παρουσία; (Α΄Θεσσαλ. β 19).
 • Τούτο γαρ υμίν λέγομεν εν λόγω Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες οι περιλειπόμενοι εις την παρουσίαν του Κυρίου ου μη φθάσωμεν τους κοιμηθέντας (Α΄Θεσσαλ. δ 15).
Όλα αυτά τα εδάφια κάνουν λόγο για ΜΙΑ και ΜΟΝΑΔΙΚΗ παρουσία του Χριστού. Σε αυτή την ΜΙΑ παρουσία του Κυρίου, την Δευτέρα Παρουσία είναι που θα γίνει η 'αρπαγή» της Εκκλησίας: «Έτσι κι ο Χριστός, αφού θυσιάστηκε μια φορά για να σηκώσει πάνω του τις αμαρτίες όλων μας, θα εμφανιστεί για δεύτερη φορά, όχι για να αντιμετωπίσει την αμαρτία, αλλά για να σώσει αυτούς που τον προσμένουν» (Εβραίους 9:28, ΝΜΒ). Ο Χριστός θα πάρει μαζί Του την Εκκλησία κατά την Δεύτερη Έλευσή Του, κι όχι νωρίτερα όπως διδάσκει η «θεωρία της αρπαγής».


anakalypsi.blogspot.gr Ποιά είναι η αλήθεια για την αρπαγή;

Αναίρεση της «βιβλικής» επιχειρηματολογίας της «Αρπαγής».

Οι διδάσκαλοι της 'αρπαγής» ισχυρίζονται ότι η Εκκλησία θα αρπαγεί στον ουρανό πριν την εμφάνιση του Αντίχριστου στη Γη, και πριν το ξέσπασμα της Μεγάλης Θλίψης(1). Και που στηρίζονται για αυτή την θέση τους; Θα εξετάσουμε μερικά εδάφια που επικαλούνται.

Β' Θεσσαλ. β 5-7. Υποστηρίζουν ότι αυτό που εμποδίζει την εμφάνιση του Αντίχριστου είναι η Εκκλησία ή το Άγιο Πνεύμα που βρίσκεται στην Εκκλησία. Γι' αυτό λένε ότι μόνο όταν φύγει η Εκκλησία με την αρπαγή, θα μπορεί να εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Όμως, ο ισχυρισμός ότι το εμπόδιο ή «ο κατέχων» (Β' Θεσσαλ. β 7, κείμενο) είναι η Εκκλησία ή το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία, είναι αναπόδεικτος. Οι παραλήπτες της επιστολής γνώριζαν από την προφορική διδασκαλία του Παύλου ποιος ήταν ο 'κατέχων»: «Δε θυμάστε ότι αυτά σας τα έλεγα όταν ακόμη ήμουν μαζί σας; Και τώρα ξέρετε τι είναι εκείνο που τον εμποδίζει, ώστε να φανερωθεί όταν έρθει ο καιρός του» (Β' Θεσσαλ. β 5-6, ΝΜΒ). Εκείνοι ξέρανε, εμείς δεν ξέρουμε, παρά μόνο γίνονται εικασίες. Όμως αν διαβάσουμε τα 3 πρώτα εδάφια του κεφαλαίου, θα διαλυθεί κάθε αμφιβολία σχετικά με το αν η Εκκλησία θα αρπαγεί πριν τον Αντίχριστο ή όχι:

«Αδερφοί, σχετικά με την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και με τη σύναξή μας κοντά του, σας παρακαλούμε: Μην αφήνετε να σας σαλεύουν τόσο γρήγορα το μυαλό, ούτε να σας αναστατώνουν όσοι ισχυρίζονται ότι τάχα φτάνει όπου να' ναι η ημέρα του Κυρίου. Μην τους πιστεύετε όταν επικαλούνται είτε αποκάλυψη του Πνεύματος είτε λόγια ή επιστολή που προέρχονται δήθεν από μας. Κανείς μη σας εξαπατήσει με κανέναν τρόπο. Γιατί δε θα έρθει η ημέρα εκείνη, αν πρώτα δεν γίνει η αποστασία και δε φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, αυτός που είναι προορισμένος για την απώλεια» (Β΄Θεσσαλ. β 1-3, ΝΜΒ). 

Τι μαθαίνουμε εδώ; Πολλά και καταπληκτικά πράγματα! Αυτά που αναφέρει ο Παύλος αφορούν την Β' Παρουσία και της "ημών επισυναγωγής επ' αυτόν" (Β' Θεσσαλ. β 1, κείμενο). Η 'αρπαγή' γίνεται μαζί με την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, κι όχι πιο πριν. Και μας προειδοποιεί να μην μας εξαπατήσει κανείς, προβλέποντας ότι θα υπάρξουν ψευδοδιδασκαλίες για το θέμα αυτό. Και λέει με πολύ ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν πρόκειται να έρθει η ημέρα του Κυρίου, (δηλαδή η Β΄ Παρουσία και η σύναξή μας κοντά του- δείτε εδάφιο 1), αν πρώτα δεν φανερωθεί ο Αντίχριστος. Οπότε πρώτα εμφανίζεται ο Αντίχριστος και μετά ακολουθεί η Δευτέρα Παρουσία και η σύναξή μας κοντά Του.

Α΄Θεσσαλ. α 10 και Αποκ. γ 10. Το πρώτο εδάφιο λέει ότι προσμένουμε να κατέβει ο Ιησούς Χριστός «ο οποίος θα μας γλιτώσει από την επερχόμενη οργή». Οι οπαδοί της 'αρπαγής' λένε, ότι αυτό αποδεικνύει ότι η Εκκλησία θα φύγει πριν την Μεγάλη Θλίψη, κατά την οποία θα ξεσπάσει η οργή του Θεού. 

Πρώτα απ' όλα, η «επερχόμενη οργή» δεν σημαίνει απαραίτητα την Μεγάλη Θλίψη. Η Καινή Διαθήκη με τον όρο αυτό, εννοεί κυρίως την τιμωρία των αμετανόητων ασεβών κατά την Ημέρα της Κρίσης (Ρωμ. β 5-8, Αποκ. ιδ 10). Αλλά και την Μεγάλη Θλίψη να έχει υπόψη του ο Παύλος, τίποτε σε αυτό το εδάφιο δεν δείχνει ότι ο τρόπος προστασίας της Εκκλησίας είναι να φύγει από τον κόσμο. 

Στο δεύτερο εδάφιο λέει ο Θεός στην Εκκλησία της Φιλαδελφείας «ότι ετήρησας τον λόγον της υπομονής μου, καγώ σε τηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού της μελλούσης έρχεσθαι επί της οικουμένης όλης, πειράσαι τους κατοικούντας επί της γης». Οι οπαδοί της «αρπαγής» ισχυρίζονται ότι η Εκκλησία της Φιλαδελφείας συμβολίζει την Εκκλησία της Αρπαγής, κάτι που είναι αυθαίρετο. Η Εκκλησία της Φιλαδελφείας ήταν μια πραγματική τοπική Εκκλησία, όταν έγραφε ο Ιωάννης. 

Μετά ισχυρίζονται ότι η φύλαξη της Εκκλησίας «εκ της ώρας του πειρασμού» σημαίνει έξω από την ώρα του πειρασμού, άρα η Εκκλησία θα φυλαχθεί με την αρπαγή της έξω από τον κόσμο, πριν την Μεγάλη Θλίψη. Δεν έχουν δίκαιο για την σημασία της λέξης "εκ", διότι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς δήλωσε σχετικά: "Ουκ ερωτώ ίνα άρης αυτούς εκ του κόσμου, αλλ' ινά τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού» (Ιωάννης ιζ 15, κείμενο). Η φρασεολογία των δύο εδαφίων είναι παρόμοια. Αλλά εδώ γίνεται σαφές ότι η φύλαξη των πιστών γίνεται μέσα στον κόσμο, κι όχι έξω από αυτόν! Το λέει ξεκάθαρα: «Σε παρακαλώ, όχι να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τους προστατέψεις από τον διάβολο» (ΝΜΒ). Συνεπώς ο Θεός φυλάει την Εκκλησία μέσα στον κόσμο, ακόμα και κατά την εποχή του Αντίχριστου και της Μεγάλης Θλίψης. Άλλωστε ο Ιησούς υποσχέθηκε να είναι μαζί μας "μέχρι τη συντέλεια του κόσμου» (Ματθ. κη 20, ΝΜΒ).

Αποκ. δ΄ 1. Οι οπαδοί της «αρπαγής» υποστηρίζουν ότι επειδή μια φωνή είπε στον Ιωάννη «ανέβα εδώ πάνω για να σου δείξω τι θα συμβεί ύστερα απ' αυτά», αυτό συμβολίζει την χρονική στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας! Γι' αυτό, λένε, απουσιάζει η Εκκλησία στα επόμενα 14 κεφάλαια, επειδή έχει αρπαγεί στον ουρανό

Πρώτον, πουθενά δεν φαίνεται ότι η άνοδος του Ιωάννη αντιπροσωπεύει την 'αρπαγή' της Εκκλησίας. Αυτός είναι ένας εντελώς αυθαίρετος ισχυρισμός. Αν η άνοδος του Ιωάννη συμβολίζει την αρπαγή, τότε τι συμβολίζει η επιστροφή του Ιωάννη στα συγκλονιστικά γεγονότα που γίνονται πάνω στη Γη (Αποκ. ι 1, ιη 1); 

Δεύτερον, πλανούνται όταν λένε ότι δήθεν δεν υπάρχει η Εκκλησία στα επόμενα κεφάλαια διότι αναφέρονται οι άγιοι που διώκονται απ' τον Αντίχριστο (Αποκ. ιγ 7,10)!

Η «αρπαγή» θα γίνει πριν τον Αντίχριστο και την Μεγάλη Θλίψη;
Ο ισχυρισμός ότι οι χριστιανοί θα γλιτώσουν την Μεγάλη Θλίψη, επειδή θα αρπαγούν πριν την εμφάνιση του Αντίχριστου, επίσης δεν θεμελιώνεται από την Βίβλο. Η αλήθεια είναι πως οι χριστιανοί θα περάσουν μέσα από την Μεγάλη Θλίψη και την περίοδο κυριαρχίας του Αντίχριστου. Αυτό διακηρύττει καθαρά η Αγία Γραφή:
 • "Το κέρας", ο Αντίχριστος, "εποίει πόλεμον μετά των αγίων και ίσχυσε προς αυτούς" (Δανιήλ ζ 21). Οι άγιοι βρίσκονται ακόμα κάτω στη Γη κατά την εποχή του Αντίχριστου. Αλλιώς πώς θα τους δίωκε; "Του επετράπη επίσης να κάνη πόλεμον κατά των αγίων και να τους νικήση...Εδώ θα φανή η υπομονή και η πίστις των αγίων" (Αποκ. ιγ 7,10, Βέλλας). "Εδώ θα φανή η υπομονή των αγίων οι οποίοι τηρούν τας εντολάς του Θεού και την πίστιν εις τον Ιησούν" (Αποκ. ιδ 12). Η εκκλησία βρίσκεται στη Γη κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης και διώκεται ανηλεώς από τον Αντίχριστο και τον Ψευδοπροφήτη, όπως βλέπουμε με σαφήνεια στην Αγία Γραφή.
 • «Αμέσως δε ύστερα από την θλίψιν των ημερών εκείνων ο ήλιος θα σκοτεινιάση και η σελήνη δεν θα φωτίζει, και τα άστρα θα πέσούν από τον ουρανόν, και αι ουράνιαι δυνάμεις θα σαλευθούν. Και τότε θα φανή εις τον ουρανόν το σημείον του Υιού του ανθρώπου, και τότε θα θρηνήσουν όλαι αι φυλαί της γης, και θα ιδούν τον Υιόν του ανθρώπου να έρχεται επάνω εις τα σύννεφα του ουρανού με πολλήν δύναμιν και δόξαν. Και θα στείλη τους αγγέλους του με μεγάλην σάλπιγγα και θα συναθροίσουν τους εκλεκτούς του από τους τέσσερις ανέμους, από το ένα άκρον των ουρανών έως το άλλο άκρον» (Ματθαίος κδ 29-31, Μετάφραση Β. Βέλλα). Μετά την Μεγάλη Θλίψη γίνεται η Δευτέρα Παρουσία και η «αρπαγή», δηλ. η σύναξη των εκλεκτών (2). Οπότε πόσο αντίθετοι με τον Κύριο Ιησού Χριστό είναι όσοι κηρύττουν το ψεύδος πως δήθεν η 'αρπαγή' θα γίνει πριν την Μεγάλη Θλίψη και πριν τον Αντίχριστο! Τα λόγια του Κυρίου είναι τόσο ξεκάθαρα και διαλύουν κάθε πλάνη και ετεροδιδασκαλία.
 • Στην παραβολή των ζιζανίων ερωτάτε ο Κύριος για τα ζιζάνια που φύτρωσαν μαζί με το σιτάρι, και απαντάει: «Αφήστε να μεγαλώνουν και τα δύο μαζί ως το θερισμό, κι όταν έρθει η ώρα του θερισμού, θα πω στους θεριστές: Μαζέψτε πρώτα τα ζιζάνια και δέστε τα δεμάτια για να τα κάψετε, το σιτάρι όμως να συνάξετε στην αποθήκη μου» (Ματθαίος ιγ 30, ΝΜΒ). Στην ερμηνεία της παραβολής, είπε ο Ιησούς: "Όπως λοιπόν μαζεύονται τα ζιζάνια και καίγονται στη φωτιά, έτσι θα γίνει στο τέλος του κόσμου. Ο Υιός του Ανθρώπου θα στείλει τους αγγέλους του και θα μαζέψουν από το χώρο της βασιλείας του όσους προκαλούν την πτώση των άλλων και κάνουν πράγματα αντίθετα με το νόμο του Θεού, και θα τους ρίξουν στο καμίνι της φωτιάς. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους. Τότε οι ευσεβείς θα λάμψουν σαν τον ήλιο στη βασιλεία του Πατέρα τους. Όποιος έχει αυτιά να ακούει, ας ακούει" (Ματθ. ιγ 40-43,ΝΜΒ). Βλέπουμε ότι η σύναξη των πιστών στην "αποθήκη", στη βασιλεία του Θεού, γίνεται στο τέλος του κόσμου κατά την Δευτέρα Παρουσία ταυτόχρονα με την τιμωρία των ασεβών, κι όχι πιο πριν όπως διδάσκει η διδασκαλία της «αρπαγής»!
 • «Διότι θα έλθη τότε θλίψις τόσο μεγάλη, που δεν έγινε από την αρχήν του κόσμου μέχρι σήμερα κι ούτε θα γίνει. Και εάν δεν εσυντομεύοντο αι ημέραι εκείναι, κανείς άνθρωπος δεν θα εσώζετο, αλλά προς χάριν των εκλεκτών θα συντομευτούν αι ημέραι εκείναι» (Ματθ. κδ 21-22, Μετάφραση Βέλλα). Κι αυτά τα εδάφια αποδεικνύουν ότι οι εκλεκτοί θα βρίσκονται στη γη κατά την Μεγάλη Θλίψη. Και μάλιστα για χάρη των εκλεκτών, θα συντομευτεί η περίοδος εκείνη! Ενώ αν είχε δήθεν αρπαγεί η εκκλησία, δηλαδή οι εκλεκτοί, κι αμέσως μετά ξέσπαγε η Μεγάλη Θλίψη, τότε για ποιον λόγο να συντομευτεί η περίοδος εκείνη, αφού δεν θα υπήρχαν πλέον εκλεκτοί; Μήπως γιατί δήθεν κάποιοι θα μετανοούσαν μετά την αρπαγή; Η Βίβλος λέει ξεκάθαρα ότι οι άνθρωποι ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΟΥΝ κατά την Μεγάλη Θλίψη (Αποκ. θ 20-21, ις 9,11, 21).
 • «Πραγματικά, είναι δίκαιον εις τον Θεόν να ανταποδώση θλίψιν εις εκείνους που σας θλίβουν, σ' εσάς δε που θλίβεσθε, ανακούφισιν, και επίσης σ' εμάς, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθή από τον ουρανόν μαζί με τους αγγέλους της δυνάμεώς του μέσα σε πύρινην φλόγα, και θα καταδικάση εκείνους που δεν ξέρουν Θεόν και δεν υπακούουν εις το ευαγγέλιον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, οι οποίοι θα τιμωρηθούν με αιώνιον όλεθρον από προσώπου του Κυρίου και από της δόξης της δυνάμεώς του, όταν θα έλθη να δοξασθή μεταξύ των αγίων του και να θαυμασθή κατ΄εκείνην την Ημέραν μεταξύ όλων εκείνων που έχουν πιστέψει, διότι η μαρτυρία μας προς εσάς έγινε πιστευτή» (Β' Θεσσαλ. α 6-10, Βέλλας). Οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης που υφίσταντο διωγμούς, παρηγορούνται από τον απόστολο Παύλο, ότι θα τερματιστούν οι ταλαιπωρίες τους όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τότε θα γίνουν ταυτόχρονα δύο πράγματα: θα τιμωρηθούν οι διώκτες τους και όλοι οι αμετανόητοι ασεβείς, και θα δοξαστούν όλοι οι πιστοί. Συνεπώς και αυτό καταρρίπτει την πλάνη της 'αρπαγής προ της Θλίψεως', αφού οι χριστιανοί ανταμείβονται μετά την Μεγάλη Θλίψη, ταυτόχρονα με την τιμωρία των ασεβών!
 • «Αδερφοί, σχετικά με την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και με τη σύναξή μας κοντά του, σας παρακαλούμε: Μην αφήνετε να σας σαλεύουν τόσο γρήγορα το μυαλό, ούτε να σας αναστατώνουν όσοι ισχυρίζονται ότι τάχα φτάνει όπου να' ναι η ημέρα του Κυρίου. Μην τους πιστεύετε όταν επικαλούνται είτε αποκάλυψη του Πνεύματος είτε λόγια ή επιστολή που προέρχονται δήθεν από μας. Κανείς μη σας εξαπατήσει με κανέναν τρόπο. Γιατί δε θα έρθει η ημέρα εκείνη, αν πρώτα δεν γίνει η αποστασία και δε φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, αυτός που είναι προορισμένος για την απώλεια» (Β΄Θεσσαλ. β 1-3, ΝΜΒ). Αυτό το εδάφιο καταρρίπτει ολόκληρη την ψευδοδιδασκαλία της «αρπαγής»: Δεν πρόκειται να γίνει η Δευτέρα Έλευση του Χριστού και η «ημών επισυναγωγή επ' Αυτόν» (δηλ. η «αρπαγή της Εκκλησίας») αν δεν προηγηθούν δύο γεγονότα: 1) η αποστασία και 2) η εμφάνιση του Αντιχρίστου. Για όποιον διδάσκει αντίθετα με αυτό, ο απ. Παύλος προειδοποιεί: "Κανείς μη σας εξαπατήσει με κανένα τρόπο" (Β' Θεσσαλ. β 3).
 • «Ιδού, έρχομαι σαν κλέφτης. Μακάριος εκείνος που αγρυπνεί και έχει τα ενδύματά του, δια να μη περπατή γυμνός και βλέπουν την ασχημίαν του» (Αποκ. ις 15). Αυτό το εδάφιο-προειδοποίηση είναι μεταξύ των εδαφίων που μιλάνε για τον Αρμαγεδώνα, τον τελικό πόλεμο των δυνάμεων του καλού κατά των δυνάμεων του κακού (Αποκ. ις 14, 16). Το σημαντικό είναι πως οι κήρυκες της «αρπαγής» ισχυρίζονται ότι η φράση «έρχομαι σαν κλέφτης» δηλώνει την μυστικότητα της 'αρπαγής' που δήθεν θα γίνει πριν την Μεγάλη Θλίψη και τον Αρμαγεδώνα. Όμως η προειδοποίηση του Ιησού σε εκείνο το χρονικό σημείο -κατά τον Αρμαγεδώνα- αποδεικνύει ότι η «αρπαγή» δεν έχει γίνει ακόμη! Η Εκκλησία εξακολουθεί να είναι κάτω στη Γη μέχρι και τον Αρμαγεδώνα!

Η ανάσταση των πιστών γίνεται πριν ή μετά τον Αντίχριστο;
Σύμφωνα με τους διδασκάλους της «αρπαγής» η σωματική ανάσταση των πιστών γίνεται κατά την μυστική αρπαγή της Εκκλησίας πριν την εμφάνιση του Αντίχριστου και της Μεγάλης Θλίψης. Όμως η Αγία Γραφή διαψεύδει την θεωρία τους! Διαβάζουμε: "Ύστερα είδα θρόνους και εις αυτούς εκάθοντο εκείνοι εις τους οποίους εδόθηκε δικαστική εξουσία. Είδα επίσης τας ψυχάς εκείνων που είχαν αποκεφαλισθή δια την μαρτυρίαν των περί του Ιησού και δια τον λόγον του Θεού και οι οποίοι δεν είχαν προσκυνήσει το θηρίον ούτε την εικόνα του και δεν είχαν λάβει το χαραγμένο σημάδι εις το πρόσωπόν τους ή το χέρι τους. Αυτοί ήλθαν πάλιν εις την ζωήν και εβασίλευσαν μαζί με τον Χριστόν χίλια χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη ανάστασις» (Αποκ. κ 4,6, Βέλλας). Σύμφωνα με την δική τους άποψη, η πρώτη ανάσταση είναι η σωματική ανάσταση των πιστών. Κι όμως, ακόμα και με την δική τους άποψη βλέπουμε σ' αυτά τα εδάφια ότι η πρώτη ανάσταση γίνεται μετά το τέλος της Μεγάλης Θλίψης και του Αντίχριστου! Κάτι που αποδεικνύει ψεύδος την διδασκαλία της 'αρπαγής προ της Θλίψης και του Αντίχριστου'!

Η θεία προστασία των χριστιανών ΜΕΣΑ στη Μεγάλη Θλίψη


Ο Κύριος όμως υπόσχεται θεία προστασία για τους χριστιανούς μέσα στην αναστάτωση και την αναταραχή της περιόδου πριν την Δεύτερη Έλευσή Του: "Εμπρός λαέ μου, πήγαινε στα δώματά σου , κλείσε τις πόρτες πίσω σου. Κρύψου για λίγο ως να περάσει η οργή. Γιατί ο Κύριος θα βγει απ' την ουράνια κατοικία του, τις ανομίες να τιμωρήσει αυτών που κατοικούν στη γη" (Ησαΐας 26: 20-21, ΝΜΒ). Δείτε επίσης Ιωάννης ιζ 15, Αποκ. γ 10. Όπως ο Θεός προστάτεψε τον λαό Ισραήλ μέσα στην Αίγυπτο από τις 10 πληγές που πέσανε σε όλη την χώρα (Έξοδος 8:16-19, 9:1-4, 25-26, 10:21-23), έτσι θα προστατέψει την Εκκλησία Του από τα δεινά της Μεγάλης Θλίψης (Ματθ. κδ 21-22).

anakalypsi.blogspot.gr Ποιά είναι η αλήθεια για την αρπαγή;

Επίλογος

Το συμπέρασμά μας είναι πως η διδασκαλία που επικρατεί στον σύγχρονο Προτεσταντισμό περί 'αρπαγής' είναι αντιβιβλική και επικίνδυνη, διότι αποκοιμίζει τους χριστιανούς με την πλανεμένη διδασκαλία, πως δήθεν θα γλιτώσουν τους σκληρούς διωγμούς και τις θλίψεις που θα φέρει η περίοδος του Αντίχριστου. Στον προτεσταντισμό δυστυχώς, ευδοκιμούν διδασκαλίες που τονίζουν την ευημερία, και το εύκολο ευαγγέλιο. Έτσι ευδοκίμησε και η διδασκαλία της «αρπαγής» που αρνείται τους διωγμούς και τα παθήματα. Όσοι λοιπόν πιστεύουν στην 'αρπαγή προ της Μ. Θλίψης' δεν θα προετοιμάζουν τον εαυτό τους για να αντιμετωπίσουν τις θλίψεις και τους διωγμούς από τον Αντίχριστο, αλλά για να γλιτώσουν όλα αυτά! 

Το κήρυγμα της "αρπαγής προ της Μ.Θλίψης" είναι ένα απατηλό μήνυμα που δίνει ψεύτικη ελπίδα ασφάλειας στους χριστιανούς. Το ίδιο γίνονταν την εποχή του προφήτη Ιερεμία, λίγο πριν την εισβολή των Βαβυλωνίων στον Ιούδα: "Αχ, Κύριε, Θεέ! Οι προφήτες τους λένε ότι δε θα δούνε πόλεμο, ούτε πείνα και τους υπόσχονται παντοτινή ειρήνη σ' αυτό τον τόπο. Κι ο Κύριος μου απάντησε: 'Οι προφήτες αυτοί λένε ψέματα. Δεν είναι αλήθεια ότι προφητεύουν στο όνομά μου. Δεν τους έστειλα εγώ ούτε τους πρόσταξα ούτε τους μίλησα εγώ. 

Σας μιλάνε για ψεύτικα οράματα και χρησμούς. Σας λένε ανώφελα πράγματα, τα παραπλανητικά επινοήματα της φαντασίας τους. Γι' αυτό εγώ, ο Κύριος, προαναγγέλλω τι θα κάνω σ' αυτούς τους προφήτες, που λένε ότι δε θα'ρθει πόλεμος και πείνα στη χώρα: Με πόλεμο και με πείνα θα τους θανατώσω τους προφήτες αυτούς. Το ίδιο και ο λαός που κάθεται κι ακούει τις προφητείες τους'." (Ιερεμίας 14: 13-16,ΝΜΒ). 

Γι' αυτό ας προσέχουμε τι διδασκαλίες ακολουθούμε! Η διδασκαλία της 'αρπαγής προ του Αντίχριστου' είναι επικίνδυνη και για έναν άλλο λόγο. Όσοι περιμένουν πρώτα τον Χριστό να έρθει να πάρει την Εκκλησία Του, και μετά να εμφανιστεί ο Αντίχριστος, μπορεί λόγω της πίστης τους αυτής να εξαπατηθούν και να νομίσουν τον Αντίχριστο ότι είναι ο Χριστός! Με το επιχείρημα ότι αφού 'εμείς δεν θα είμαστε εδώ κάτω στη Γη κατά τον Αντίχριστο', μπορεί να περάσουν τον Αντίχριστο για Χριστό, και να ακολουθήσουν τον αντίθεο! Η Αγία Γραφή προειδοποιεί για αυτόν τον κίνδυνο (Ματθ. κδ 5,24, Β' Θεσσαλ. β 3, 9-12). 

«Προσέξτε καλά τούς εαυτούς σας. Μην παραδοθείτε στην κραιπάλη και στη μέθη και στις βιωτικές ανάγκες, και σας αιφνιδιάσει η ημέρα εκείνη. Γιατί θα' ρθεί σαν την παγίδα σε όλους τους κατοίκους της γης. Να μένετε λοιπόν άγρυπνοι και να προσεύχεστε αδιάκοπα, για να μπορέσετε να ξεπεράσετε όλα όσα είναι να συμβούν, και να παρουσιαστείτε έτοιμοι μπροστά στον Υιό του Ανθρώπου» (Λουκάς κα 34-36, ΝΜΒ).

1. Μεγάλη Θλίψη: Μία περίοδος δοκιμασίας της ανθρωπότητας κατά την διακυβέρνηση του Αντίχριστου, όπου θα διώκονται σκληρά οι χριστιανοί, και θα ξεσπάσει η οργή του Θεού πάνω στην αποστατημένη ανθρωπότητα.
2. Πάντα στη Καινή Διαθήκη, "εκλεκτοί" είναι οι χριστιανοί (Ρωμ. η 33, Κολ. γ 12, Β Τιμ. β 10, Τιτ. α 1, Α' Πέτρ. α 1, Αποκ. ιζ 14).

Το άρθρο στα Αγγλικά

Αντίχριστος και Αρπαγή

Δυστυχώς, εξ' αιτίας τών αιρέσεων, οι Χριστιανοί είναι συχνά αναγκασμένοι να ασχολούνται με δευτερεύοντα και συχνά προφανή θέματα, που όμως οι εκάστοτε αιρέσεις, τα αναγάγουν σε θέματα υψίστης σημασίας, μπερδεύοντας και αποπροσανατολίζοντας τους συνανθρώπους τους. Στα πλαίσια αυτής τής ανάγκης, η μελέτη αυτή θα ασχοληθεί με μία αιρετική άποψη, κοινή μεταξύ τών Ευαγγελικών, που κυρίως τονίζεται από την αυτοαποκαλούμενη «Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία τής Πεντηκοστής». Διαβάστε περισσότερα »

Δείτε οπωσδήποτε..


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου