7 Σεπ 2013

Η ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΥ


Η ευχή του Ιησού, που γίνεται με το κομποσκοίνι, θερμαίνει την καρδιά του ανθρώπου, ενεργοποιεί την Θεία Χάρι στον ίδιο, τον προσευχόμενο και καθαρίζει τους ρύπους της αμαρτίας, όπου αυτοί πολεμούν τον άνθρωπο.


Η ευχή του Ιησού, σκοπό έχει, να ενοποιήσει τον όλο άνθρωπο, δηλαδή τις τρεις δυνάμεις της ψυχής. Η προσοχή, να συγκενρωθεί στην καρδιά. Στην αρχή, να αισθάνεται η καρδιά την ενέργεια της ευχής και έπειτα, νους και καρδιά να ενωθούν.+++


Γιατί, κατά τους Πατέρες, πρώτα η καρδιά αισθάνεται την παρουσία του Θεού και έπειτα παρακινεί και το λογικό.Οι Πατέρες, πρώτα έζησαν και έπειτα θεολόγησαν  για να περιφρουρήσουν την ζωή.Επομένως,πρώτα η καρδιά αισθάνεται την θερμότητα και την γλυκύτητα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Αντίθετα,η απουσία της Χάριτος διακρίνεται από την παγερότητα και την ψυχρότητα της καρδιάς.Πρώτα,κάποιος αγαπάει με την καρδιά του τον Θεό και έπειτα με τον νου. Η παραγγελία του Θεού είναι σαφής,,,+++

Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ' όλης της καρδίας σου και εξ' όλης της ψυχής σου και εξ' όλης της διανοίας σου,,, Η λογική δεν καταργείται μέσα στην Εκκλησία, αλλά με την πτώση είναι αρκετά δύσκαμπτη, στο ν' αντιληφθεί τον Θεό. Όταν όμως, αναπτύσσεται, εσωτερική πνευματική αίσθηση, τότε κι αυτή παρακινείται στο να καταλάβει τον Θεό. Η καρδιά λοιπόν,κάνει την διάκριση, αν σφάλλουμε ή αν τηρούμε τις Εντολές του Θεού. Η ένωση όμως του νου και της καρδιάς γίνεται μόνο, με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Με την μετάνοια και την τήρηση των εντολών του Χριστού αποκτούμε Χάρι και με την ενέργεια αυτής, ο νους βρίσκει την καρδιά και ενώνεται με αυτή. Κι αυτό είναι σημαντικό βήμα για την ευχή του Ιησού και την θέωση.+++

Γι' αυτό και η καρδιά του ανθρώπου πρέπει να συντριβεί. Καρδίαν συντετριμμέννην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Είναι καλό λοιπόν, ότι κλαίγοντας για τις αμαρτίες μας, αισθανόμαστε έναν πόνο στην καρδιά ή άλλοτε, μια θερμότητα, αλλά ο ασφαλέστερος τρόπος είναι η μετάνοια.

* Μια βραδυά στην έρημο του Αγίου Όρους.

Πηγή: Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου